Wie zijn wij?

“The Flemish Caledonian Pipes and Drums – Clan MacKenzie” is een typisch Schotse pipe-band met Gent als thuishaven. De leden komen uit alle regio’s van het Vlaamse landsgedeelte en dragen uiteraard de Schotse muziek en cultuur een warm hart toe.

De band werd gesticht in 1989 in samenwerking met de Vlaams Caledonische Society en groeide heel snel uit tot één van de grootste pipe- en drumbands van België.

Eén van de eerste mentors was Malcolm MacKenzie. “Malky” MacKenzie was pipe major bij de hoog aangeschreven Red Hackle Pipe Band uit Glasgow. Hij nam het peterschap van de band op zich. Dit verklaart de suffix ”Clan MacKenzie” in de bandnaam. Als eerbetoon aan Malcolm MacKenzie dragen we de tartan van zijn clan, de MacKenzie Seaforth Highlanders.

Sinds een vijftiental jaar is de band ook officieel aangesloten bij de MacKenzie clan in Schotland.

Vriendschap is onze belangrijkste drijfveer en competitiedrang is niet aan ons besteed, maar we streven steeds naar het beste niveau dat voor de band haalbaar is. Dit laat toe dat niet alleen topspelers plezier beleven aan het bespelen van de Schotse doedelzak, maar dat elke speler fier kan zijn na het optreden en kan genieten van de reacties uit het enthousiaste publiek.

Onze band telt momenteel 28 spelende leden en 10 leerlingen. Onder leiding van Pipe Major Bob Minnekeer, Pipe Major Jelle Haudenhuyse en Drum Sergeant Pluim Ghysels brengen wij een variatie aan Schotse traditionals, afgewisseld met enkele modernere interpretaties.

Het hoogtepunt van onze jaarlijkse werking was gedurende 20 jaar ons “Celtic Weekend” te Merelbeke. Na een mooie jubileum editie heeft het bestuur beslist om te kijken naar een nieuwe formule, welke in 2018 het licht zal zien.

In 2017 vierde onze vereniging haar 28 jarig bestaan.

Hiernaast hebben we natuurlijk een pak optredens binnen de landsgrenzen met diverse concerten, taptoes en dubbelconcerten als uitschieters. Buiten de grenzen namen we deel aan diverse taptoes ondermeer in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Maar bovenal blijft onze deelname in 2006 aan de jaarlijkse taptoe te Inverness, Schotland, als hoogtepunt in ons hart gegrift.